İlaç tedavisi Atsekardol Özellikleri: endikasyonları, kullanım talimatları, analogları

 1. Farmakolojik özellikleri
 2. Atsekardol: kullanım endikasyonları
 3. Kontrendikasyonlar
 4. Tabletler Atsekardol: kullanım talimatları
 5. Yan etkileri
 6. Hamilelikte Atsekardol
 7. Diğer ilaçlar ile etkileşim
 8. Atsekardol: benzerleri
 9. Sonuç

Birçoğumuz asetilsalisilik asit gibi bir ilacı çocukluktan beri biliyorduk Birçoğumuz asetilsalisilik asit gibi bir ilacı çocukluktan beri biliyorduk. Genellikle vücut ısısını normalleştirmek için kullanılır. Ancak herkes bu ilacın kardiyovasküler sistem hastalıklarından muzdarip hastalara yardım edebileceğini bilmiyor.

Günümüzde eczaneler, Atsekardol tabletleri gibi oldukça etkili bir ilaç sunmaktadır.

Kullanım talimatlarına bakarsanız, bu ilacın bileşiminin asetilsalisilik asit gibi önemli bir bileşen içerdiğini öğrenebilirsiniz. Doktorlar bu ilacı hastalara yıllarca reçete etmişlerdir ve yüksek terapötik etkisi birçok hasta tarafından iyi bilinmektedir.

Bununla birlikte, aşağıda sunulan bilgileri iyi çalışsanız bile, bunun ilacı kendiniz almaya başlamak için yeterli olacağını varsaymamalısınız. Herhangi bir ilacın olduğu gibi, kendi kendine ilaç tedavisi istenmeyen sonuçlara yol açabilir, bu nedenle her zaman bir uzman ziyareti ile tedaviye başlamalısınız.

Farmakolojik özellikleri


Yukarıda sözü edilen ilaç asekardol, asetilsalisilik asitten başka bir şey değildir. Bu ilaç, ilaç bağırsağa girdiğinde çözünen bir kaplama ile kaplanır. İlaç steroid değildir ve antienflamatuar etkisi vardır.

İlacın etkisi, alındığında aktif bileşenin , COX'in geri dönüşü olmayan bir inhibisyonuna neden olan reaksiyona girmeye başlaması ve bu durumun tromboksan A2 sentezi ve trombosit agregasyonunun hemen baskılanmasına ve blokajına yol açtığı gerçeğinde ortaya çıkar İlacın etkisi, alındığında aktif bileşenin , COX'in geri dönüşü olmayan bir inhibisyonuna neden olan reaksiyona girmeye başlaması ve bu durumun tromboksan A2 sentezi ve trombosit agregasyonunun hemen baskılanmasına ve blokajına yol açtığı gerçeğinde ortaya çıkar. Elde edilen benzer bir etki 7 gün devam eder. İlaç, uygulamadan 15 dakika sonra kandaki en yüksek konsantrasyonuna ulaşır. Üriner sistemin çalışmasındaki problemlerin yokluğunda, ilacın tek bir dozunun idrarla çekilmesi, nadir durumlarda - 3 güne kadar gün içinde gerçekleşir.

İlacın yüksek dozlarda alınması, anestezik bir etki elde etmenize ve ateşi ortadan kaldırmanıza izin verir. Trombosit sentezini inhibe etme kabiliyetinden dolayı, ilaç kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde çok etkilidir.

Atsekardol: kullanım endikasyonlarıKullanma talimatına bakarsanız, bu hapları hangi şartlarda alabileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

En sık olarak, doktorlar hastalarına aşağıdaki risk faktörleri - obezite, diyabet ve hiperlipidemi varsa, akut primer ve tekrarlayan miyokard infarktüsünü önlemenin bir yolu olarak hastalarına reçetelemektedir.

Kararsız angina, iskemik inme tehdidi endikasyon listesine dahil edilmelidir.

Doktor tarafından verilen kullanım Atsekardol ilacı, damarlarda cerrahi ve istilacı cerrahi işlemden sonra tromboembolizmi önleme aracı olarak kullanılabilir - damarlarda ve koroner arterlerde anjiyoplasti, aortovenöz ve koroner arter bypass ameliyatı.

Kontrendikasyonlar

Talimatlardaki ilaçların büyük çoğunluğu, tedavi için reçete edilemeyeceği koşulların bir listesini içerir. Aynısı asekardol tabletleri için de geçerlidir. İlacın ekindeki talimatlara uygun olarak, aşağıdaki rahatsızlıkları olan hastalara reçete edilmemelidir:

Ayrıca, gebelik ve emzirme döneminde, aynı bileşime sahip 100 mg Atsekardol ilaç dozu, analogları ve ilaçlarını da yazamazsınız. İlacın kullanımına bir başka kontrendikasyon, asetilsalisilik asit ve bu ilacı oluşturan yardımcı bileşenlere bireysel hoşgörüsüzlük varlığıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu tanısı konan ve antikoagülan alma kursuna giren hastalara ilaç yazarken çok dikkatli olunmalıdır. Bir hastaya ameliyat operasyonu uygulandıysa, Atsekardol hapları alması da tavsiye edilmez. Kullanma talimatına göre, istenmeyen sağlık etkileri bu ilacı böbrek hastalığından muzdarip olan hastalara götürebilir, çünkü idrarla atılır.

Tarif edilen tabletler uzun süreli ilaç grubuna aittir. Yüksek dozlarda ilaç içmek sadece aşırı durumlarda sıcaklığı normalleştirmek için izin verilir.

Tabletler Atsekardol: kullanım talimatları

İlacın talimatları, oral yoldan kullanıldığını gösterdi. Tabletler yemekten hemen önce alınır ve bir bardak su ile yıkanır.

Eğer ilaç akut miyokard infarktüsünü önlemenin bir yolu olarak reçetelenmişse, her gün 100 mg veya 2 günde 300 mg 1 kez alınır. İlacın aktif bileşeninin vücutta hızlı bir şekilde emilmesi ve gereken konsantrasyonun elde edilmesi için, tabletlerin önceden çiğnenmesi ve sadece su ile yıkanması gerekir.

Kararsız anjinadan muzdarip veya tekrarlayan enfarktüs, iskemik inme veya tromboembolizm riski taşıyan hastalara günde bir kez 100 mg verilir Kararsız anjinadan muzdarip veya tekrarlayan enfarktüs, iskemik inme veya tromboembolizm riski taşıyan hastalara günde bir kez 100 mg verilir.

Pulmoner tromboembolizmi ve kollarını önlemenin bir yolu olarak ve derin ven trombozuna ek olarak, ilaç günde bir kez 100 mg veya her 2 günde bir 30 mg dozunda alınır.

Yan etkileri

Kullanım ve gözden geçirme talimatlarının içeriğini analiz ederek, bu ilacı kullanırken oluşabilecek aşağıdaki yan etkileri tanımlayabilirsiniz:

 • Santral sinir sisteminin işitme problemi, kulakta gürültü ve hum, baş ağrısı ve baş dönmesi şeklinde kendini gösterebilecek bozuklukları.
 • Bronkospazmın ortaya çıkması ile kendini gösterebilen solunum sistemindeki bozukluklar;
 • Bağışıklık sistemi anormallikleri. En karakteristik bulgular alerjik döküntülerdir - lekeler, anjiyoödem, kabarcıklar ve anafilaktik şok.
 • Gastrointestinal sistemdeki bozukluklar. En sık karın bölgesinde meydana gelen ağrı, bulantı ve kusma atakları, mide ekşimesi, delikli duodenum ülseri ve mide rahatsızlıkları vardır. Bu aynı zamanda karaciğer enzimlerinin aktivitesinin arttığını da gösterebilir.
 • Kan sisteminde bir hastada anemiye ve kanama eğilimine neden olabilecek bozukluklar.

Yukarıda tarif edilen yan etkiler, tarif edilen ilaç Aczecadol'ün karakteristiğidir. Ancak, değerlendirmelere bakılırsa, nadir durumlarda ortaya çıkarlar, çoğu hasta ilacı oldukça iyi tolere eder.

Hamilelikte Atsekardol

Atsekardol ilaç hamilelik ve emzirme döneminde reçete edilemez. Bu, asetilsalisilik asidin , bir çocuğun biçimlenmemiş vücudu üzerinde aşırı derecede olumsuz bir etkiye sahip olabileceği gerçeğiyle açıklanmaktadır. Ayrıca ilacı 18 yaşın altına almanın başka bir önemli kontrendikasyonundan bahsetmeye değer.

Etken madde kandaki maksimum konsantrasyonuna ulaştığında, çocuğun oluşum organizmasına kolayca girebilir Etken madde kandaki maksimum konsantrasyonuna ulaştığında, çocuğun oluşum organizmasına kolayca girebilir.

Fetusun sağlığı için en büyük tehlike, yüksek dozlarda kullanıldığında , hamileliğin ilk ve üçüncü trimesterindedir . Bu ilaçla tedavi, aralarında bölünmüş gökyüzü ve doğuştan kalp defektlerinin özellikle tehlikeli olduğu gelişimsel kusurların olasılığını artırdığında.

Atcecardol tabletlerinin veya analoglarının bir hastaya reçete edilip edilmeyeceğine karar verirken, doktor önce bu tedavinin risklerini ve yararlarını ilişkilendirmelidir.

Asetilsalisilik asit, hamileliğin son aylarında 300 mg'den daha yüksek bir dozda alındığında, bu hamilelik sürecini olumsuz etkileyebilir. Bazı durumlarda bu, fetusun arter kanalının erken kapanmasına neden olabilir ve bazen genç bir anne ve bebeğinde doğum ve sezaryen bölümlerinde kanama riskini artırabilir.

Doğumdan önce Atsekardol tabletlerinin kullanılmasının güvenli olup olmadığı hakkında da bilgi vardır. Uzmanlar, çocuklarda beyin kanamalarına neden olabileceğinden, doğumdan önce bunu yapmayı kesinlikle önermemektedir . Bu özellikle prematüre bebekler için tehlikelidir. Daha güvenli bir tedavi yöntemi bulmak en iyisidir.

Diğer ilaçlar ile etkileşim

Atsekardol ilacını ve benzeri ilaçları reçetelemeden önce, doktor, hastanın aldığı başka ilaçlar üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalıdır. Söz konusu ilacın bir parçası olan asetilsalisilik asidin , diğer ilaçlarda bulunan bazı maddelerin etkisini artırma özelliğine sahip olduğunu bilmelisiniz.

Örneğin, zayıflamış bir böbrek boşluğu ve bunun proteinlerle olan bağlantısından kaymasıyla, metotreksat tabletlerin etkisi artar ve bu, bu madde ile muamele sırasında bazı komplikasyonlara yol açabilir Örneğin, zayıflamış bir böbrek boşluğu ve bunun proteinlerle olan bağlantısından kaymasıyla, metotreksat tabletlerin etkisi artar ve bu, bu madde ile muamele sırasında bazı komplikasyonlara yol açabilir.

Daha fazla asetilsalisilik asit ( aspirin valproik asidi proteinlerle bağlantıdan uzaklaştırma yeteneğine sahiptir ve bu da vücut üzerindeki etkilerinde artışa neden olur. Trombolitik anti-trombosit ilaçları ve Atecardol tabletleri ile birlikte alınması tavsiye edilmez. Hastaların değerlendirmesine göre, bu ilaç kombinasyonunun hastanın sağlığı üzerinde çok olumsuz bir etkisi vardır.

Ayrıca, Atsekardol ilacının aktif bileşeni, insülinin ve bunun türevlerinin etkilerini artırabilir ve bunun esas olarak, vücuttaki şeker seviyesine bağlılığı olan hastalar için hatırlanması gerekir.

Hiçbir durumda Atzekardol tabletleri maddeyi içeren müstahzarlarla birlikte işlemden geçirilmemelidir ibuprofen ve türevleri.

Atsekardol: benzerleri

Bazı nedenlerden dolayı, bir hastanın Atecardol kullanması imkansız hale geldiğinde, yüksek fiyat nedeniyle de, hangi ilaçların değiştirilebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Analogların gereklilikleri aşağıdaki gibidir - aynı aktif içerik bileşimlerinde mevcut olmalı ve organizmaları benzer şekilde etkilemelidir. Aşağıdaki ilaçlar, en etkili ve en ekonomik ikame ilaç olarak kabul edilebilir:

 • Aspirin Kardiyo;
 • "Trombon ASS";
 • "Cardi ASC";
 • "Asetilsalisilik asit";
 • "Aspirin".

Yukarıda belirtilen ilaçlardan herhangi birinin, kendi rejimini ve önerilen dozu gösteren kullanım talimatlarına uygun olarak almanın gerekli olduğunu hatırlatmak isterim. Asetilsalisilik asit içeren ikame ilaçların, pediatride kullanılması amaçlanmamıştır. Bunun nedeni, diğer ilaçlarla eşzamanlı kullanım için çok sayıda kontrendikasyonları ve yasakları olmasıdır.

Atsekardol ilacı analogları ile tedavi uygulayan, kan hakkında bilgi edinmek için bir uzman tarafından düzenli olarak izlenmelidir Atsekardol ilacı analogları ile tedavi uygulayan, kan hakkında bilgi edinmek için bir uzman tarafından düzenli olarak izlenmelidir. Kanın hastanın dışkısında görünüp görünmediğini izlemek de önemlidir . Bu bilgi, doktora tedavinin gerçekleştirileceği yön hakkında bilgi veren yürütülen klinik analizlerin sonuçlarından elde edilir.

Sonuç

Asetilsalisilik asit, bugün herhangi bir evde tıp göğsünde bulunabilen çok popüler bir ilaçtır. Bu maddeyi bileşiminde içeren modern ilaçlardan Atsekardol ayırt edilmelidir. Bu uygun fiyatlı ürün sadece vücut sıcaklığını normalleştirmek için değil, diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Ancak, bu hapların tamamen güvenli olmadığı ve kendi kendine tedavi için uygun olmadığı unutulmamalıdır.

Bu nedenle, hangi yan etkilere neden olabileceklerini ve hangi kontrendikasyonlara sahip olduklarını bilseniz bile, sağlığınızı riske atmamalı ve evde ortaya çıkan hastalıklarla başa çıkmanıza yardımcı olmak için evde denemelisiniz. Bir doktora görünmeniz , muayene edilmeniz ve test edilmeniz zorunludur, böylece bir uzman kesin nedeni belirleyebilir ve bu hapların reçete edilip edilmemesi veya başka bir ilacın hastalığın tedavisinde çok daha etkili olup olmayacağına bakabilir.